Online exams

Het is ook mogelijk om online examen te doen als u bij ons een PRINCE2® cursus heeft gevolgd. Op deze manier kunt u het examen doen op een door u gekozen tijdstip en locatie, mits u een geschikte ruimte tot uw beschikking heeft. Deze optie is vooral bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om in Nieuwegein de examens te maken.

Het examen wordt door PeopleCert via de webcam afgenomen, terwijl een examinator live meekijkt. Het online examen wordt via de webcam en microfoon gemonitord. U heeft dus alleen een werkende internetverbinding, webcam, microfoon en een geschikte ruimte nodig. Om het uzelf zo makkelijk mogelijk te maken, raden wij u aan een ruimte te gebruiken die zo klein en leeg mogelijk is en waar geen andere mensen in en uit hoeven te lopen.

De volgende regels moeten in acht worden genomen om het examen geldig te kunnen verklaren:

 • Er mag zich geen referentiemateriaal relaterend aan PRINCE2® in de ruimte bevinden.
 • Het is wenselijk dat er zich geen andere personen in de kamer bevinden. Indien dit niet mogelijk is, is dit toegestaan, echter mag er geen contact worden gemaakt met deze persoon/personen.
 • Alle boeken in de kamer moeten gesloten zijn en mogen zich niet op het bureau bevinden.
 • Er mag zich geen papier op het bureau bevinden.
 • Er mogen zich geen radio, muziekapparaten of TV in de ruimte bevinden.
 • U mag geen communicatiemiddelen, zoals een telefoon, tot uw beschikking hebben in de ruimte.
 • U mag een headset gebruiken gedurende de voorbereiding van het online examen, maar deze MOET weggelegd worden voor aanvang van het examen.

Voorafgaand aan het examen dient u met de webcam een foto van uzelf en van een geldig identificatiebewijs te maken, evenals een opname van de muren, de vloer, het plafond en het oppervlak van de tafel. De webcam dient tijdens het examen bovenaan uw scherm geplaatst te zijn, gericht op uw gezicht. U wordt door dit proces geleid door de examinator. Houd er rekening mee dat de communicatie met de examinator in het Engels is.

Tijdens het examen zijn de volgende zaken niet toegestaan:

 • Het aannemen of voeren van telefoongesprekken.
 • Communicatie met organisaties/anderen in elke vorm, inclusief sms’en, whatsapp’en, etc.
 • Het gebruik van elk ander computerprogramma dan het examenprogramma.
 • Het dragen/gebruiken van een headset.
 • Hardop praten.
 • Het verlaten van de kamer.
 • Het maken van aantekeningen.
 • Het gebruiken van andere materialen.
 • Het (proberen) te openen van andere programma’s tijdens het examen (inclusief het bekijken van documenten, gebruik van internet of e-mail).
 • Meldingen van gebruik van een ‘remote access connection’ (of pogingen daartoe).
 • Een niet voldoende toereikende webcam opname. Zorg ervoor dat de webcam gedurende het examen boven het scherm is geplaatst, op het gezicht gericht.

Het online examen is een product van PeopleCert en deze beoordeelt of het examen volgens de regels is gemaakt. Hier heeft Metier Academy geen invloed op. Kiest u voor het online examen, dan zullen wij u zorgvuldig begeleiden in de stappen die u dient te doorlopen. Omdat de inkoop van het online examen duurder is, betaalt u voor het online examen een kleine opslag van €35. Kunt u niet naar Nieuwegein komen om de examens te maken? Kies dan voor deze optie!